Klienter och chaufförer testade Färdcentralens system

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
26-06-2020 kl. 7.50

Färdcentralens system testades av användare 8–17.6.2020. Testet inkluderade beställning av skjutsar, mottagning av beställningar, bedömning av skjutsarna och bilbeteckningar. Sammanlagt beställde utvecklarklienterna skjuts 93 gånger och 87 resor genomfördes. Av resorna genomfördes 89 procent inom utlovad tid. Man genomförde också några skjutsar i form av samåkning, det vill säga flera klienter åkte med samma taxi. Samåkning var ett frivilligt alternativ i testet och det kommer att vara frivilligt också när Färdcentralen kör igång.

"På grund av coronaepidemin var pilotförsöket kortare än planerat. Trots det fick vi värdefulla kommentarer och idéer både av klienter och chaufförer. För detta går ett stort tack till dem som deltagit i pilotförsöket,” säger Kari Vilppula, transportchef på Esbo stads logistik. På basis av pilotförsöket utvecklas systemet ytterligare under sommaren. Bland annat ska man utveckla färdplansfunktionen i chaufförernas applikation och beställningsbekräftelsen till klienterna.

De taxibilar som kör för Färdcentralen kommer att ha Färdcentralen märke på vindrutan eller sidan. Märkena används av alla taxibilar som kör för Färdcentralen. Även märket testades i pilotförsöket. Märket utvecklas på grundval av utvecklarklienternas och chaufförernas åsikter.

Färdcentralen inleder sin verksamhet i november 2020.