Vammaisten ympärivuorokautisen asumisen tuen tarjouspyyntö on julkaistu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.11.2020 klo 10.39

Espoon kaupunki on yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa julkaissut tarjouspyynnön koskien vammaisten pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen tuen hankintaa. Palveluntuottajilla on mahdollisuus jättää tarjous 10.12.2020 klo 12 saakka.

Hankinnan kohteena ovat ympärivuorokautiset asumispalvelut (tehostettu palveluasuminen) vammaisille henkilöille sekä autismin kirjon henkilöille.

Hankinnan valmistelussa on kuultu palveluntuottajia, vammaisneuvostoa, asumisyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa.

Espoon kaupunki julkaisi yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa keväällä 2020 tarjouspyynnön vammaisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankinnasta 2873/2019. Tilaaja keskeytti 23.6.2020 kilpailutuksen pitkäaikaisen asumisen osalta.

Kannustamme palveluntuottajia ottamaan osaa hankintaan monipuolisen palveluvalikoiman saavuttamiseksi. Tavoitteena on käynnistää uusi sopimuskausi 1.3.2021 alkaen valittujen palveluntuottajien kanssa.

Asiakkaalle lisää asumisen vaihtoehtoja

Hankinnan keskeisenä tavoitteena on asumispalvelujen alueellisen saatavuuden parantaminen. Asumispalvelujen valinnassa on tärkeää huomioida asiakkaan etu, toimintakyky, kokonaistilanne ja mielipide. Nyt hankittavat palvelut mukautuvat asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeen mukaan. Palvelut huomioivat asiakkaan voimavarat ja lisäävät osallisuutta.

Palvelua hankitaan sekä suomen- että ruotsinkielisille asiakkaille. Kenenkään asumispaikka ei uuden sopimuksen takia muutu.

Lisätiedot

Palveluntuottajat voivat tutustua tarjouspyynnön tarkkoihin dokumentteihin Tarjouspalvelu-sivustolla, jonne myös tarjoukset ja mahdolliset kysymykset tulee jättää.

Hankinta-asiakirjat voi lisäksi pyytää tutustuttavaksi lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: hankinta@espoo.fi.