Usein kysytyt kysymykset

 

Kuka valitsi nimen Kulkukeskus?

Asiakkaat: Järjestimme avoimen nimikilpailun marraskuussa 2018. Kuka tahansa sai jättää nimiehdotuksen. Ehdotuksia tuli 24 kappaletta. Näistä ehdotuksista projektin työryhmä valitsi 7 seuraavaan vaiheeseen, jossa Kehittäjäasiakkaat äänestivät voittajaksi Kulkukeskuksen. Nimiehdotus hyväksyttiin Kuljetukset 2019 -ohjausryhmässä, jossa asiasta päättämässä olivat jokaisen kunnan sekä Espoon vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat.

Mikä muuttuu?

  • Yhteystiedot muuttuvat. Kuljetukset tilataan Kulkukeskuksesta soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla tai sovelluksella. Uudet yhteystiedot ilmoitetaan, kun palvelu alkaa.
  • Kuljetuspalvelukortti poistuu käytöstä. Tunnistaudut jatkossa kuvallisella henkilötodistuksella kuten esim. henkilökortti, vammaispalvelukortti tai passi.
  • Kulkukeskuksen järjestelmä tunnistaa sinut puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi perusteella.
  • Asiakasprofiilisi perusteella sinulle valitaan sopiva auto ja kuljettaja. Myös kuljettaja saa tiedon, millaista avustusta tarvitset kuljetuksen aikana.
  • Jos sinulla on vakiotaksioikeus, vakiokuljettajan tiedot ovat asiakasprofiilissasi ja tilaat kuljetuksen suoraa kuljettajalta.
  • Voit arvioida kuljetusta jokaisen matkan jälkeen sovelluksella ja tekstiviestillä.
  • Kuljettajille annettu palaute vaikuttaa siihen, kuinka paljon kuljettajille välitetään kuljetuksia.

Mikä ei muutu?

  • Kuljetuspalvelupäätökset tekee edelleen oma kotikuntasi.
  • Kotikuntasi määrää omavastuuosuuden, matkamääräsi ja matkustusalueesi.
  • Kuljettaja avustaa sinua kuljetuksesi aikana tarvitsemallasi tavalla.

Voinko tilata kuljetuksen ennakkoon tai ottaa kyydin ns. tolpalta?

Voit tilata kuljetuksen ennakkoon puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai sovelluksella. Myös toistuvia tilauksia voi tilata ennakkoon. Ennakkoon tilattu kuljetus saapuu aina tilattuna noutoajankohtana.   

Voit tarvittaessa ottaa kuljetuksen myös suoraan taksitolpalta. Sinun tulee vain ensin varmistaa kuljettajalta, että kyseessä on Kulkukeskuksen sopimusauto (Kulkukeskus ei korvaa jälkikäteen muiden palveluntarjoajien autoilla tehtyjä matkoja). Tarkemmat ohjeet löydät asiakasohjeesta. Ohjetta tekemässä ovat olleet myös kehittäjäasiakkaat.

Voinko asioida omalla äidinkielelläni?

Kyllä, kun olet suomen-, ruotsin tai englanninkielinen. Asiakaspalveluun soittaessasi järjestelmä tunnistaa äidinkielesi puhelinnumerostasi (pl. salaiset puhelinnumerot) ja palvelun kieli määräytyy tämän mukaisesti koko palveluprosessin ajan – tilaamisesta aina matkan kohteeseen saapumiseen asti.

Onko kuljetus turvallista, esteetöntä ja saavutettavaa?

Kyllä on. Kuntien työntekijät vievät järjestelmään asiakkaiden kuljetustarpeet ns. asiakasprofiiliin. Kuljetustilaus järjestetään profiilin mukaisesti, eli esim. sähköpyörätuolissa liikkuvalle kuljetusmuotona on inva-auto. Kuljetukseen sisältyy asiakkaan avustaminen autoon ja autosta kohteeseen.

Yhdistelläänkö kuljetukseni jonkun toisen asiakkaan kanssa?

Kuljetusten yhdistely on sinulle vapaaehtoista, eikä se pidennä kohtuuttomasti matka-aikaasi. Jos sallit kuljetusten yhdistelyn, tieto siitä viedään asiakasprofiiliisi. 

Kuinka voin vaikuttaa palvelun kehittämiseen?

Voit kertoa omia ideoitasi meille palvelun kehittämiseen Kulkukeskuksen palautelomakkeella.

Säilyykö minulla oleva ns. vakiotaksioikeus?

Päätöksen vakiotaksioikeudesta tekee asuinkuntasi vammais- tai vanhuspalvelun työntekijä kuljetuspalveluoikeuden myöntämisen yhteydessä, yksilölliseen harkintaan perustuen. Tieto lisätään asiakasprofiiliisi, josta Kulkukeskus saa tiedon vakiotaksistasi. Vakiotaksikuljetukset voi tilata suoraan kuljettajalta. 

Mistä saan tietää palvelun yksityiskohdat, kuten oikeuden pysähtymiseen matkan aikana?

Kaikki palvelun asiakkaat saavat asiakasohjeet ennen palvelun käyttöönottoa. Ohjeissa kerrotaan palvelun yksityiskohdat, esim. pysähtymisestä matkan aikana ja mahdollisuudesta käyttää matkoja etukäteen. Asiakasohjeet perustuvat asuinkuntasi hyväksymiin kuljetuspalvelun toimintaohjeisiin.

Kuka seuraa palvelun laatua?

Espoon kaupunki vastaa palvelun laadusta ja sen seurannasta. Käytössä tulee olemaan ns. reaaliaikainen seuranta, eli palvelulupauksen tasoa voidaan tarkastella koko ajan.  Lisäksi palveluntuottaja tuottaa säännölliset raportit sovituista mittareista kuten esim. puhelinpalvelun jonotusajoista ja asiakaspalautteista.

Asiakkaat pääsemään arvioimaan kuljetuksia ja tilaamista. Tämän lisäksi palveluntuottajat, Espoon kaupunki ja kehittäjäasiakkaat tapaavat säännöllisissä seurantakokouksissa, joissa tarkastellaan, miten palvelu on toiminut.

Milloin siirryn uuden palvelun piiriin?

Uusi palvelu otetaan käyttöön vaiheittain ja alueittain. Vaiheittaisella käyttöönotolla varmistetaan palvelutaso ja saatavuus. Asiakkaille lähetetään kirjeitse tieto palvelun alkamisesta. Nyt käytössä oleva kuljetuspalvelu toimii sinulla, kunnes olet uuden palvelun piirissä.

Voinko sopia paluukyydin suoraan kuljettajan kanssa?

Voit tilata paluukyydin ennakkoon tai samalla, kun tilaat menomatkan. Jos saman kuljettajan reititys myös paluumatkalle onnistuu aikataulullisesti, se voidaan toteuttaa.

Tarvitsen apua autoon siirtymisessä. Miten tämä hoituu jatkossa ja maksaako se minulle jotain?

Avustaminen kuuluu kokonaispalveluun. Asiakkaan tarvitsema avustus kirjataan asiakasprofiiliin, jotta kuljettaja osaa auttaa tarvittavalla tavalla, esim. hakea asiakkaan tarvittaessa sisältä. Kuljetusta tilatessa on myös mahdollisuus antaa tarkentavia ohjeita kuljettajalle. Asiakkaalle ei tule kuluja autoon siirtymisestä tai siihen liittyvästä avustamisesta.

Mitä taksiyrityksiä voin jatkossa käyttää?

Kuljetukset tilataan jatkossa Kulkukeskuksesta. Tilatessasi kuljetukset Kulkukeskuksesta, tilaus välitetään niille kuljetusyrityksille, joilla on sopimus Kulkukeskuksen kanssa.

Miten palvelu toimii, kun kuljetuspalvelukorttia ei enää ole?

Palvelussa ei tarvita erillistä korttia, sillä järjestelmässä olevasta asiakasprofiilistasi löytyvät matkatietosi. Tilatessasi kuljetuksen, välittyvät tietosi automaattisesti kuljettajalle niiltä osin, mitä kuljetuksessa tarvitaan. Kun kuljettaja saapuu noutamaan sinua, hän varmistaa henkilöllisyytesi. Voit todistaa henkilöllisyytesi näyttämällä kuljettajalle kuvan, nimen ja syntymävuoden sisältävää henkilökorttia, esimerkiksi kuvallista vammaiskorttia tai henkilökorttia.

Muuttuvatko matkamääräni uudistuksessa?

Eivät muutu. Se määrä matkoja, mikä sinulle on myönnetty, on käytettävissäsi jatkossakin. Jos liikkumisen tuen tarpeesi muuttuu, voit pyytää uuden palvelutarpeen arvioinnin asuinkunnastasi, jossa voidaan tarkastella uudelleen matkojesi määrää.

Kuinka kauan kuljetuspalvelupäätöksen saamisesta kestää, että saan palvelun käyttööni?

Palvelu on käytettävissäsi välittömästi päätöspäivästä lähtien. Asuinkuntasi työntekijä vie tietosi Kulkukeskuksen järjestelmään, jolloin palvelu on heti käytettävissä. 

Onko pysähtyminen matkan aikana sallittua?

Tämä on toimintaohjeessa määritelty asia. Toimintaohjeissa määritellään, että välttämätön, pikainen, noin 10 minuutin mittainen pysähdys reitin varrella on tarvittaessa mahdollinen. Tällainen pysähdys voi olla esimerkiksi pankkiautomaatilla käynti tai kirjeen pudotus lähtevän postin laatikkoon. Pysähdys tulee ilmoittaa etukäteen kuljetusta tilattaessa. Huoltajalla on oikeus pysähtyä lapsen jättämiseksi tai noutamiseksi päivähoitopaikasta. Pysähdyksestä on kerrottava matkaa tilattaessa ja samalla annettava päivähoitopaikan osoite. Pysähtymisoikeus lapsen päivähoitoon viemiseksi kirjataan kuljetuspalvelupäätökseen.

Näkeekö kuljettaja henkilötietoni?

Kuljettaja saa asiakkaan tiedot vain, kun hänelle tulee kuljetustilaus. Kuljettaja ei siis oma-aloitteisesti voi etsiä asiakkaasta mitään tietoja. Kun kuljettaja saa kuljetustilauksen, on tilauksessa vain kuljetuksen kannalta välttämättömät tiedot eli asiakkaan nimi ja syntymävuosi, asiointikieli, avustustarve sekä kuljetukseen liittyvät tiedot kuten määränpään osoite. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kenellekään.