Kulkukeskuksen kehittäminen

Aikataulu:

  • Kehittämisprojekti kuljetusten uudistamiseksi Länsi-Uudellamaalla käynnistyi elokuussa 2018
  • Kehittäjäasiakasverkosto perustettiin joulukuussa 2018
  • Kulkukeskuksen nimen valitsivat asiakkaat joulukuussa 2018
  • Kulkukeskuksen logo ja ensimmäinen video julkaistiin huhtikuussa 2019
  • Palvelun toimintaohjeet hyväksyttiin Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.6.2019
  • Asiakasohjeita valmisteltiin yhdessä kehittäjäasiakkaiden ja vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa syyskuussa 2019
  • Kuljetusyritysten kanssa keskusteltiin marraskuussa 2019
  • Tavoitteena on, että koko Länsi-Uusimaa on palvelun piirissä v. 2020 loppuun mennessä