Kulkukeskuksen kuljetusten kilpailutus alkaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.3.2020 klo 13.50

Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen kuljetusten välitys- ja hallintaoperaattori valittiin tammikuussa ja väliaikainen sopimus solmittiin maaliskuussa. Kuljetusyritykset voivat nyt hakeutua mukaan Kulkukeskuksen toimintaan ilmoittautumalla toimittajarekisteriin 11.3.2020 alkaen.

Kuljetukset kilpailutetaan ns. dynaamisena kilpailutuksena, jossa kuljetusten kilpailutus jakaantuu kahteen vaiheeseen:

  • toimittajarekisterin perustaminen
  • toimittajarekisterin sisällä tapahtuvat kuljetusten kilpailutukset.

Toimittajarekisteriin hakeutuvilta kuljetusyrityksiltä kysytään muun muassa ajokaluston ja kuljettajien lukumäärä. Toimittajarekisterin sisällä tapahtuvista kilpailutuksista ovat ensimmäisenä vuorossa vanhusten ja vammaisten kuljetukset. Silloin toimittajarekisteriin ilmoittautuneilta yrityksiltä pyydetään tarkempia tietoja, esimerkiksi rikosrekisteriote ja vastuuvakuutus, sekä määritellään kilpailutusten ajoneuvo- ja kuljettajavaatimukset. Tällaisia vaatimuksia ovat muun muassa ajoneuvojen päästötasot ja varustelu sekä kuljettajien kielitaito.

Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen toiminta alkaa syksyllä 2020. Kulkukeskuksen kautta järjestetään 10 kunnan ja kuntayhtymän vanhusten ja vammaisten yksilökuljetukset n. 8500 asiakkaalle. Palvelu toimii ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Lisää Kulkukeskuksen toiminnasta voit lukea Kulkukeskuksen internet-sivuilta. Sivuilta voit myös tilata uutiskirjeen.

www.espoo.fi/hankinnat