Kuljetusten kilpailutus käynnistyy

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.5.2020 klo 12.18

Kulkukeskuksen vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten palveluntuottajat eli kuljetusyritykset valitaan kesäkuussa. Kilpailutuksessa ovat mukana ne yritykset, jotka ovat ilmoittautuneet Kulkukeskuksen toimittajarekisteriin viimeistään 19.5.2020.

Kilpailutuksen kautta palveluun valitaan päivä- ja sopimusautoja. Päiväautot ajavat vain Kulkukeskuksen kuljetuksia aamu- ja iltavuoroissa. Päiväautoja otetaan palveluun noin 50 ja ne kaikki ovat esteettömiä ajoneuvoja. Sopimusautoiksi valitaan noin 600 autoa, jotka täyttävät asetetut vaatimukset. Sopimusautot hoitavat ne kuljetukset, joita päiväautot eivät ehdi ajamaan. Sopimusautot hoitavat myös yöaikaan tapahtuvat kuljetukset.

Kulkukeskuksen kuljetuspalvelua tuottavilta yrityksiltä vaaditaan mm. kuljettajien riittävää kielitaitoa (vähintään suomi tai ruotsi). Asiakkaat saavat palvelun valitsemallaan kielellä, suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lisäksi yrityksiltä tarkistetaan rikosrekisteriotteet.

Kulkukeskus perehdyttää kuljetusyritykset ja kuljettajat ennen kuljetusten alkua. Lisäksi Kulkukeskus järjestää koulutuksia.

Kulkukeskuksen tavoitteena on parantaa kuljetuspalvelun laatua ja saatavuutta koko Länsi-Uudenmaan alueella. Kulkukeskus aloittaa toimintansa syksyllä 2020.