Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke käynnistyi Länsi-Uudellamaalla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.12.2020 klo 10.02

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke käynnistyi marraskuussa Länsi-Uudellamaalla. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita liikkumista tukevia palveluja.

Länsi-Uudenmaan kokeiluhankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa liikkumista tukevien palvelujen toteutusta uusina palvelumalleina, ns. euro- tai kilometrikukkaroa sekä leasing-autojen käyttöä paljon kuljetuspalveluja käyttäville vammaispalvelujen asiakkaille, kuten työssä käyville ja opiskelijoille.

Liikkumista tukevien palvelujen kokeiluhanke on saanut Valtionavustusta ajalle 1.9.2020 - 31.12.2021. Hankkeen hallinnoijana toimii Espoo ja mukana hankkeessa osatoteuttajina ovat Lohja, Kirkkonummi ja Karviaisen perusturvayhtymä.

HB-hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Hallitusohjelman mukaan vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta. Hallitusohjelmaan sisältyvät myös vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten budjettien kokeilut, joiden yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet. Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen aikana työskennellään sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. THL:n HB-hanketoimisto on mukana toteuttamassa valtakunnallisia tapaamisia ja tukee alueellista työskentelyä.

Lisätietoja

hankevastaava Elisabeth Salmenkari, HB-hanke Länsi-Uusimaa, p. 043 827 3168, elisabeth.salmenkari@espoo.fi