Asiakkaat mukana Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen valmistelussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.8.2020 klo 11.17

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on huolissaan vammaisten osallistamisesta Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen valmistelu- ja kilpailutusprosessiin (Kynnyksen tiedote 17.8.2020).

Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen tavoitteena on nykyaikainen ja asiakaslähtöinen toimintamalli. Palvelua kehittämässä ovat olleet mukana Länsi-Uudenmaan kunnat, työntekijät, kuljetuspalvelun asiakkaat, vammais- ja vanhusneuvostot sekä kuljettajat. Projektin aikana olemme järjestäneet 33 tilaisuutta asiakkaille ja kuljettajille, useita kyselyjä sekä osallistuneet useisiin vanhus- ja vammaisneuvostojen kokouksiin. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniä on myös mukana projektin ohjausryhmässä päättämässä palvelua koskevista asioista.

Asiakkaat mukana hankinnassa

Asiakkaat ovat olleet vahvasti mukana Kulkukeskuksen valmistelussa. Olemme halunneet lisätä osallistamista perustamalla kehittäjäasiakasverkoston; siihen ovat saaneet liittyä kaikki halukkaat kuljetuspalveluasiakkaat koko Länsi-Uudenmaan alueelta. Kehittäjäasiakkaita on tällä hetkellä noin 80 ja he ovat toimineet asiantuntijoina mm. toimintaohjeen valmistelussa ja palvelun pilotoinnissa. Asiakkaiden ehdotusten perusteella toimintaohjeluonnokseen tehtiin lähes 20 muutosta. Muutokset koskivat mm. pysähdystä matkan aikana, saattajan vaatimuksia, tunnistautumista tilauksen yhteydessä ja mukana matkustavia henkilöitä.

Kesäkuussa järjestimme asiakaspilotin, johon osallistui vapaaehtoisia asiakkaita ja kuljettajia. Pilotin aikana saimme hyviä kehitysideoita, jotka huomioimme järjestelmän kehityksessä. Kehityskohteiksi nousivat mm. kuljettajien karttanäkymä ja asiakkaiden saama tilausvahvistus. Uutena osallistamisen muotona asiakkaat otettiin mukaan myös hankintaprosessiin, järjestelmän käytettävyyden arvioinnissa.

Kehittäjäasiakasverkoston toiminta jatkuu myös palvelun käyttöönoton jälkeen. Näin varmistamme, että vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on turvallista, saavutettavaa ja asiakaslähtöistä.

Palvelussa panostetaan laatuun

Kulkukeskuksen palvelussa haluamme panostaa laatuun. Kuljetusten välitysoperaattoria valittaessa laadun osuus oli 75 prosenttia ja hinnan 25 prosenttia. Lisäksi kuljetusten hankinnassa huomioidaan vain ne kuljetusyritykset, jotka täyttävät asetetut laatuvaatimukset, kuten kielitaito-, koulutus- ja kalustovaatimukset.

Palvelu käynnistyy lokakuussa

Kulkukeskus aloittaa kuljetukset lokakuussa Kirkkonummella. Tämän jälkeen palveluun liittyvät Espoo ja Kauniainen ja vuoden lopussa muut Länsi-Uudenmaan kunnat.

Kuljetusten välityspalvelu käynnistyy väliaikaisella sopimuksella FCG Smart Transportation Oy:n kanssa. Kulkukeskuksen kuljetusoperaattorin hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen ja 16.6.2020 markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen. Espoo on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 17.7.2020. KHO:n käsittelyn ajaksi olemme tehneet väliaikaisen sopimuksen FCG Smart Transportation Oy:n kanssa. Näin menetellen emme pane täytäntöön alkuperäistä hankintapäätöstä vaan teemme hankintalainsäädännön sallimin tavoin aidosti väliaikaisen sopimuksen valitsemamme toimittajan kanssa.  Jos KHO hyväksyy Espoon valituksen, teemme varsinaisen sopimuksen FCG Smart Transportation Oy:n kanssa. Jos KHO hylkää Espoon valituksen, käynnistämme uuden kuljetusoperaattoria koskevan kilpailutuksen.