Asiakkaat mukana Kulkukeskuksen valmistelussa – turvallisuus ja palvelujen saatavuus kaiken lähtökohta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.12.2020 klo 11.48

Hannele Rauhanen ja Markus Myllyniemi kritisoivat mielipidekirjoituksessaan Kirkkonummen Sanomissa 6.12.2020 Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen järjestämää kuljetuspalvelua. Kirjoituksessa nostettiin esille useita virheellisiä väittämiä, joita on syytä oikaista väärinkäsitysten välttämiseksi.

Espoo on yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa päättänyt kilpailuttaa sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Mukana ovat Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, perusturvakuntayhtymä Karviainen, Raasepori ja Siuntio. Vastuukuntana toimii Espoo. Toisin kuin Rauhanen ja Myllyniemi väittävät, valmistelussa on alusta asti ollut mukana kuntien lisäksi myös asiakkaat ja vanhus- ja vammaisneuvostot. Asiakkaat ovat päässeet vaikuttamaan mm. toimintaohjeeseen ja sen pohjalta tehtäviin asiakasohjeisiin. Kulkukeskuksella on oma kehittäjäasiakasverkosto, johon kuuluu noin 80 vapaaehtoista kuljetuspalvelun asiakasta ympäri Länsi-Uuttamaata.

Kulkukeskus aloittaa kuljetukset Espoossa 2.2.2021. Muissa kunnissa kuljetukset alkavat maaliskuussa. Kunnilta ei peritä osakasmaksua, kuten Rauhanen ja Myllyniemi väittävät. Kuntia veloitetaan omien asiakkaiden kuljetus- ja tilauskustannuksista toteuman mukaan. Lisäksi Espoo veloittaa kuntia kuluista, joita syntyy palvelun järjestämisestä. Nämä kulut jaetaan kuntien asiakasmäärien mukaan.

Kuljettajille korvaus reitin mukaan

Rauhasen ja Myllyniemen väite kuljetusreiteistä ei ole totta. Espoo maksaa kuljetuksista tälläkin hetkellä toteutuneiden kilometrien mukaan. Kulkukeskus reitittää matkat kuljettajille valmiiksi, ja matkan hinta määräytyy reitin mukaan.  Reitissä otetaan huomioon ulkoiset tekijät kuten aikataulu, liikenneruuhkat ja tietyömaat. Kuljetuksessa huomioidaan asiakkaan turvallinen pääsy määränpäähän. Avustaminen kuuluu kuljetuspalveluun, ja tarvittaessa kuljettaja avustaa asiakkaan sisätiloista autoon ja autosta kohteeseen. Kulkukeskus ilmoittaa kuljettajalle matkan hinnan ja asiakkaalta veloitettavan maksun. Muita maksuja kuljettaja ei voi asiakkaalta periä.

Auto valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan

Kulkukeskuksessa on mukana runsaasti erityyppisiä autoja. Valtaosa autoista on ns. sopimusautoja, jotka ajavat kuljetuksia vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.  Näiden lisäksi on myös päiväautoja. Kaikki päiväautot ovat esteettömiä ja ajavat vain Kulkukeskuksen kuljetuksia arkisin klo 6−21. Päiväautot saavat muiden maksujen lisäksi kiinteän korvauksen työvuorostaan. Asiakkaille valitaan aina heidän tarpeisiinsa parhaiten sopiva auto. Jos asiakkaalla siis on käytössään sähköpyörätuoli tai muu apuväline, Kulkukeskus välittää kuljetuksen autolle, jonka kyytiin apuvälineet mahtuvat.

Koulutusvaatimukset tarkentuvat

Kuljettajien koulutusvaatimukset eivät vähene Kulkukeskuksen myötä, vaan päinvastoin niitä tarkennetaan ja niiden seurantaa parannetaan. Kulkukeskuksen sopimusasiakirjoissa määritellään, että kuljetusyritys vastaa omasta ja kuljettajiensa osaamisesta ja koulutuksesta. Koulutuksessa tulee ottaa huomioon, että kuljettajalla on palvelun perustiedot ennen kuin hän aloittaa työt Kulkukeskuksessa. Tämän lisäksi Kulkukeskus järjestää kuljettajille infotilaisuuksia ennen palvelun käynnistymistä sekä muita koulutuksia vuosittain. Palvelussa on mukana useita nykyisiä kuljetusyrityksiä.

Kuljetuspalvelut on tarkoitettu julkisen liikenteen korvaamiseksi niille, jotka syystä tai toisesta eivät voi käyttää julkista liikennettä. Palvelun järjestämisessä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asiakkaan asuinkunnan hyväksymiä toimintaohjeita.

Kari Sirviö, logistiikkajohtaja
Kari Vilppula, kuljetuspäällikkö
Länsi-Uudenmaan kulkukeskus / Espoon kaupunki